[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ระบบเว็บไซต์หน่วยงานราชการ PWOERBY WEBKROOX.COM : 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หลักสูตร
link banner
e-Learning

blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
สื่อการสอน CAI เกี่ยวกับการเรียนadmin
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

หมวดหมู่ blog
ลงนามถวายพระพร
ลิ้งหน่วยงานภายนอก
355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932banner 559583090

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ "SIPACA Model" เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการหารสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 315 / ดาวน์โหลด : 188 ) เจ้าของ นางชนิสรา อริยะเดชช์
28/พ.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา FullText
2 การพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทตนิค TAI ( อ่าน : 326 / ดาวน์โหลด : 257 ) เจ้าของ นาฃชนิสรา อริยะเดชช์
23/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา FullText
3 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นทักษะการบริหาร จัดการชีวิตของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ( อ่าน : 587 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวศรสวรรค์ ศรีเรือง
30/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry cycle) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ( อ่าน : 975 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวศรสวรรค์ ศรีเรือง
30/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 375 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสุภาวดี นรชาญ
28/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการ สื่อสารเสริมด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง My School สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 403 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสุภาวดี นรชาญ
26/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ( อ่าน : 343 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายยุทธพงษ์ คุริรัง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัด
16/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 รายงานการประเมินโครงการออนซอนงานศิลป์ถิ่นอีสาน (SBMLD)ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ( อ่าน : 413 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายยุทธพงษ์ คุริรัง
15/ก.ค./2562
ผลงานครู ผลงานนักเรียน < ไม่มี >
9 การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน ( อ่าน : 830 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวศิราณี สนั่นเอื้อ
21/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ดินไทยแบบ 3 มิติ ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think pair share) ( อ่าน : 621 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ณปภัช ลิ้มพงศ์ธร
6/ธ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 610 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาววิไลลักษณ์ ชุมสิงห์
21/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานการประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ( อ่าน : 1985 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางจุรีพร คุริรัง
2/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 ซอฟต์แวร์และการสื่อสารเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ ( อ่าน : 674 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นิรันดร์ ปาปะโข
31/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้บูรณาการ หลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 792 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางชนิสรา อริยะเดชช์
27/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1480 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางชนิสรา อริยะเดชช์
8/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 คณิตคิดเร็ว ป1 ( อ่าน : 765 / ดาวน์โหลด : 694 ) เจ้าของ นิรันดร์ ปาปะโข
2/ธ.ค./2560
ผลงานครู ผลงานนักเรียน FullText
17 การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ( อ่าน : 993 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางชนิสรา อริยะเดชช์
22/พ.ค./2560
ผลงานครู ผลงานนักเรียน < ไม่มี >
18 ทดสอบระบบ( อ่าน : 510 / ดาวน์โหลด : 290 ) เจ้าของ admin
29/ม.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 Microsoft PowerPoint 2010 ( อ่าน : 1169 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นิรันดร์ ปาปะโข
27/ม.ค./2560
ผลงานครู ผลงานนักเรียน < ไม่มี >
20 ผลงานครู ( อ่าน : 902 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ คุณครูนิรันดร์ ปาปะโข
27/ม.ค./2560
ผลงานครู ผลงานนักเรียน < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>