ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด